Kvalitetspolitikk

Vi er opptatt av å levere kvalitet på våre tjenester og produkter.
Vi vil være den foretrukne leverandør på våre tjenester og varer til Nav og i nærmiljøet.
Vi er opptatt av kontinuerlig bedring av de ansattes kompetanse for å møte mennekser med ulike utfordringer på best mulig måte. Dette sees i lys av vår viktigste oppgave som handler om mennesker, utvikling og vekst.

Momentor ønsker å sette seg langsiktig mål med tanke på tjenestetilbud for brukere. Vi er derfor i kontinuerlig kontakt med våre samarbeidspartnere for å være lydhør overfor deres utfordringer og ønsker om fremtiden.

Kvalitetet på våre tjenester skal oppleves så gode som overhodet mulig for de deltakere som allerede har arbeidet hos oss, og de som ønsker våre tjenester i fremtiden.
Vi gir varig tilrettelagt arbeid. Gjennom arbeid søker vi en kontinuerlig lærings og utviklingsprosess hos de enkelte slik at deltakerne i største mulig grad når frem mot det mål å kunne utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked.

POST@MOMENTOR.AS     TELEFON: 38 32 08 20     FAKS: 38 32 08 21     SVEGESKOGEN 19 - 4400 FLEKKEFJORD