VISJON

Vi gir arbeid og utvikler mennesker.

Vi skal bidra til økt livskvalitet gjennom gode løsninger og meningsfullt arbeid.

 

VERDIER

«Momentor AS forholder seg til FNs erklæring om menneskerettigheter, og norsk arbeidsmiljølovgivning.»

POST@MOMENTOR.AS     TELEFON: 38 32 08 20     FAKS: 38 32 08 21     SVEGESKOGEN 19 - 4400 FLEKKEFJORD