VED

Vi produserer og leverer fyringsved i sekker. Du kan velge mellom bjørk, eik og blandingsved, foruten våre nisjeprodukter av opptenningsved og kort ved
(for eldre ovner). På grunn av stor etterspørsel oppfordrer vi deg til å bestille tidlig i sesongen.

PRISER:

Bjørk 40 l. sekk kr 65,-

Bjørk 60 l. sekk kr 80,-

Opptenningsved 60 l. sekk kr 40,- 

Tennruller 50,- kr pr. pose

 

Levering:

Gratis levering i Flekkefjordsområdet. 

Levering til Sira, Gyland, Feda, Kvinesdal og Åna Sira kr. 200,-

Levering til Hidra og Andabeløy  kr 300,- (pga ferjekostnader).Ved bestilling kontakt oss på: Tlf: 38 32 08 20
Epost: nos@momentor.as
 

   
POST@MOMENTOR.AS     TELEFON: 38 32 08 20     FAKS: 38 32 08 21     SVEGESKOGEN 19 - 4400 FLEKKEFJORD